สปอร์เห็ดหลินจือคืออะไร? ทำไมต้องนำไปแตกตัวก่อน

บทความจากนิตยสาร,

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดหลินจือ

Link ที่น่าสนใจ

เห็ดหลินจือ
P7270112

ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือแดงและสปอร์เห็ดหลินจือเพาะลงดินเกรดพิเศษ

สปอร์เห็ดหลินจือแตกตัว

ผสมเห็ดหลินจือสกัด  

ชนิดแคปซูล เพื่อบำรุงร่างกาย

อ่านต่อ....
เลขทะเบียนยา : K19/50

IMG_3275r

ยาแคปซูล สปอร์เห็ดหลินจือ

แตกตัว 100%

ชนิดแคปซูล เพื่อบำรุงร่างกาย

ประกอบไปด้วย
สปอร์เห็ดหลินจือ
ที่แตกตัวแล้ว 100%

อ่านต่อ....
เลขทะเบียนยา : K4/53

IMG_0604r

น้ำมันสกัดจากสปอร์เห็ดหลินจือ100% 

ชนิด Softcapsule

ประกอบด้วย : น้ำมันสกัดจากสปอร์
เห็ดหลินจือที่แตกเปลือกแล้ว 100%

อ่านต่อ....
เลขทะเบียนยา : K2/53

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

สปอร์เห็ดหลินจือคืออะไร

สปอร์เห็ดหลินจือ คือ เมล็ดของเห็ดหลินจือที่เกาะอยู่บริเวณผิวและใต้กลีบดอกเห็ด โดยเมล็ดเหล่านี้
มีขนาดเล็กมากเพียง 5-8 ไมครอน เมื่อเมล็ดเหล่านี้ตกสู่พื้นผิวและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะเจริญ
งอกงามเป็นเห็ดต้นใหม่ ภายนอกของเมล็ดเหล่านี้จะถูกห่อหุ้มด้วยชั้นของเปลือกที่แข็งเพื่อปกป้อง
สารอาหารสำคัญที่อยู่ภายใน ซึ่งเปลือกของเมล็ดนี้ไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยน้ำย่อยภายในร่างกาย
ของมนุษย์ ดังนั้นการบริโภคสปอร์เห็ดหลินจือเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุด จึงต้องนำสปอร์มาผ่าน
กระบวนการทำให้แตกตัว เพื่อให้เปลือกของสปอร์แตกตัวออกก่อน ร่างกายจึงจะสามารถดูดซึม
สารอาหารที่มีประโยชน์ที่อยู่ภายในได้เนื่องจากสปอร์มีขนาดเล็กมาก ดังนั้นการที่จะได้สปอร์จำนวน
1 กิโลกรัม ต้องใช้เห็ดหลินจือมากถึง 100 กิโลกรัม

การสกัด
ผลิตภัณฑ์ เห็ดหลินจือสกัด สปอร์เห็ดหลินจือ แตกตัวสกัด
การผลิต ผู้ผลิตบางรายใช้วิธีนำเห็ดหลินจือมา บดแล้วจำหน่าย ขณะที่บางรายใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงในการสกัด สปอร์ของเห็ดหลินจือ คือ เมล็ดของเห็ด ซึ่งจะถูกผลิตขึ้นในขณะที่เห็ดเจริญ เติบโตเต็มที่พร้อมเจริญพันธุ์ เป็นส่วนที่หายากมากและมีค่ามากที่สุด ในเห็ดหลินจือ ซึ่งอุดมไปด้วยสาร อาหารที่มีประโยชน์รวมถึงมีความ เข้มข้นของไตรเทอร์พีนสูงสุด
สารอาหาร มีส่วนประกอบของสารอาหารเหมือน กันกับสปอร์ แต่จะมีความเข้มข้นของ สารไตรเทอร์พีนต่ำกว่า สารอาหารที่สำคัญจะอยู่ที่สปอร์ และสารไตรเทอร์พีนในสปอร์เห็ด จะมีความเข้มข้นมากกว่าใน เห็ดหลินจือสกัด

เรื่องน่าอ่านก่อนตัดสินใจซื้อเห็ดหลินจือ

มาตรฐานของเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือของ เฮลท์ อเวนิว

สายพันธุ์ของเห็ดหลินจือที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุด คือ Ganoderma Lucidum No. 1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่
บริษัท เฮลท์ อเวนิว จำกัด ใช้เป็นวัตถุดิบนั้น มีกระบวนการเพาะเลี้ยงในฟาร์มที่ได้มาตรฐาน GAP ในภูเขา Da Xing An Ling of Hei Long Jiang Province ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีปริมาณออกซิเจนในอากาศหนาแน่น
น้ำและดินบริสุทธิ์ ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง การเพาะปลูกใช้การเพาะสปอร์ (เมล็ด) ของเห็ดหลินจือ
ลงบนขอนไม้และจึงฝังลงดิน จนกระทั่งเห็ดหลินจือโตเต็มที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ทำให้คุณภาพของเห็ดหลินจือและ สปอร์เห็ดหลินจือที่ได้มีความเข้มข้นของสารอาหารสูง มีความบริสุทธิ์สูง มีส่วนประกอบของโลหะหนักน้อยมาก โดยมีปริมาณโลหะหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำถึง 9 เท่า
สำหรับกระบวนการเก็บเกี่ยวยังได้รับการยอมรับจาก
The Microorganism Research Center of Chinese Academy of Sciences

 

นอกจากนี้ ทางโรงงานในประเทศจีนยังได้มีการร่วมมือกับMicroOrganism Research Center of Chinese
Academy of Sciences ในการนำกรรมวิธีทางพันธุวิศวกรรม
มาใช้ในการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ของเห็ด เพื่อให้มีปริมาณสารอาหารที่ร่างกายต้องการสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ Compound Ganoderma Lucidum broken spore capsule เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ
สปอร์เห็ดหลินจือที่ทำให้แตกตัวแล้ว และ เห็ดหลินจือสกัด ซึ่งจะได้สารที่มีประโยชน์ครบถ้วน
ทั้งสาร Triterpene และ Polysaccharide

ในกระบวนการผลิต โรงงานผลิตมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับผู้บริโภค
จึงกำหนดมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพไว้ในทุกๆ ขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ
การนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต
กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ตลอดจนมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์ต่างๆ
ที่ใช้อย่างเข้มงวด

การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตทั้งหมดจะอิงกับมาตรฐานสากลในการผลิต GMP
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานหลัก โดยนำมาพัฒนาเพิ่มเพื่อให้มาตรฐานของกระบวนการผลิตสูงขึ้นเรียกว่า
Q standard (Q/320981 DGS 15-2006) โดยได้กำหนด Spec. ของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ตลอด
จนบรรจุภัณฑ์ไว้โดยละเอียด พร้อมกำหนด วิธีการทดสอบคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอนไว้ด้วย
อีกทั้งยังได้รับมาตรฐาน ISO 14001, ISO 9001 และ ISO 22000

 

ทั้งนี้ทางบริษัท เฮลท์ อเวนิว ยังได้คำนึงถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยรักษาคุณภาพของสารสกัดเห็ดหลินจือให้คงอยู่ได้นาน
โดยบริษัท เฮลท์ อเวนิว เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากขวดแก้วสีชา เพื่อให้บรรจุภัณฑ์สามารถป้องกัน
ความชื้นเพราะเห็ดหลินจือค่อนข้างไวต่อความชื้นที่จะทำให้เกิดเชื้อราได้ ช่วยป้องกันแสงแดด
และอากาศที่จะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและทำให้คุณภาพของเห็ดหลินจือเสื่อมลง

นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัท เฮลท์ อเวนิว ผ่านการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ
จากคณะกรรมการอาหารและยา และมีการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ทุก lot
กับห้อง lab ของโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพถึงมือผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

 

GMP(1)
GMP1
Org Cert

1. ร้านคุณประชัย
- สาขา ร.พ. ชลประทาน
ปากเกร็ด โทร. 081-404-0677
- สาขา พันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน
ชั้น 6 ร้าน สมุนไพรรักษ์สุขภาพ

2. คลังยา หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 074-235-419

3. วีอาร์ ดรักสโตร์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา โทร. 074-246-795

4. ร้านศักดาเวชการ ถ.เนรมิต
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
075-356-190
5. ร้านเพื่อนยา จ.นครศรีธรรมราช
075-420-172

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player